Menu
• Indhold

Lexin

 

Lexin Billedtema

Lexin billedtema

Lexin Billedtema er et flersprogligt interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale, som er beregnet til at understøtte indlæring af dansk.

Programmet tilbyder ca. 1800 ord, som er illustreret på en række tegninger, der er fordelt på 31 temaer, og i flere af temaerne er der yderligere op til 5 undertemaer.

Lexin Billedtema er udviklet i Sverige af Myndigheten för skolutveckling, avdelningen för utveckling.
Den danske version er udviklet af UNI•C for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

Gå til Lexin Billedtema


Lexin – ordbøger for indvandrere

Er en serie brugervenlige ordbøger somer udviklet til brug for minoritetssproglige elever i grundskolen. Ordbøgerne er udviklet i samarbejde mellem Myndigheden för Skolutveckling i Sverige, Ministeriet for Børn og Undervisning og UNI-C.

Den danske ordbog indeholder ca. 7.000 opslagsord og ca. 14.000 eksempler.

For hvert opslagsord, indeholder ordbøgerne: ordklasse, bøjningsformer, forklaring, sprogeksempler, lydskrift og for en del af opslagsordene udtaleeksempler og billeder.

Den danske Lexin tjeneste Lexin.emu.dk giver adgang til følgende ordbøger: